Meditatie

Meditatie is een vorm van geestelijke bevrijding. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie in een of andere vorm. Meditatie is nu vooral bekend uit het hindoeïsme en boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de eigen geest te ontwikkelen.

Ik geef les in diverse vormen van meditatie aan groepen en individueel, zodat zij de verschillende effecten hiervan kunnen ervaren. De meditaties worden afgestemd op hoe ver iemand al is op het pad van bewustwording. De meditatielessen zijn variërend en bevatten technieken gericht op algeheel welzijn, therapeutische meditatie, het rustig maken van de geest, het reduceren van mentale en fysieke spanningen, het verlichten van specifieke klachten en het verminderen van stress. Bovenal zijn de meditatielessen gericht op het verkrijgen van inzicht in jezelf.

De kosten van een sessie staan op de tarieven pagina.

Wat is mediteren?
Meditatie is niet zozeer een techniek maar eerder een ontspanning of ervaring. Het is zeker geen einddoel dat men kan bereiken, maar een pad die je kan helpen jezelf te verwezenlijken. Mediteren is een methode die in eerste plaats zorgt voor ontspanning voor de geest en het lichaam. Door te mediteren geef je jezelf over aan de weldadige verlaging van de frequentie (alfa golven) van je hersengolven en haal je de spierspanning uit je lichaam.

Meditatie wordt vaak gebruikt als verzamelwoord voor vele andere vormen van geestelijke bevrijding of inspanning. De vier meest voorkomende vormen van geestelijke bevrijding zijn:

Relaxatie
Het bewust ontspannen van het lichaam. Een ontspannen lichaam heeft een positieve invloed op de geest die zich dan ook haar beurt ook kan beginnen te ontspannen.

Visualisatie
Het lichaam in rust brengen om daarna bepaalde zaken voor de geest te kunnen halen. Men gaat bepaalde dingen, die niet aanwezig zijn maar waarnaar men verlangt, proberen visueel in het geestesoog voor te stellen hoe dezen in een realistische omgeving zouden zijn.

Zelfhypnose
Visualisatie maar met diepere conditionering.

Trance
De geest loskoppelen van het lichaam. In een trance is de persoon in kwestie niet langer meer geaard of gebonden aan de wereld, maar beweegt de geest zich in het astrale. Het fysieke lichaam is niet langer meer betrokken in dit proces.

meditatie